Strona Główna


-

Głównym zadaniem Instytutu Dróg i Lotnisk Sp. z o.o. jest naukowe rozwiązywanie trudnych problemów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i lotnisk na podstawie aktualnego stanu wiedzy i techniki.

- -

 

Partnerem Instytutu Dróg i Lotnisk Sp. z o.o. jest Portal Budownictwa Komunikacyjnego


www.viaexpert.pl

Portal ten publikuje artykuły i wywiady z pracownikami Instytutu Dróg i Lotnisk Sp.z o.o.